Tijdelijk verblijf

Kunt u om medische redenen tijdelijk niet meer thuis wonen of wilt u uw mantelzorger ontlasten? Bij Zorgpension bent u aan het juiste adres voor een kortdurend, compleet verzorgd en kleinschalig verblijf. Wij richten ons volledig op uw herstel en op het herwinnen van uw zelfstandigheid zodat u veilig naar huis kunt terugkeren. Met een verwijzing van uw (huis)arts of indicatie van de gemeente wordt uw verblijf bij Zorgpension vergoedt door uw zorgverzekering.

Gezellige foto

Herstelzorg

Zorgpension biedt zorg en begeleiding die volledig in het teken staat van uw herstelproces. Samen met u, uw (huis)arts, andere zorgprofessionals en familie focussen we op zo goed mogelijk (fysiek) herstel met persoonlijke herstelplannen. Onze zorgmedewerkers hebben hierbij een ondersteunende rol. Het doel is altijd om u veilig en zo snel mogelijk terug te laten keren naar uw eigen huis. We nemen uw thuissituatie mee en lossen problemen die verder herstel belemmeren op.

Rol van uw huisarts

Tijdens uw verblijf is uw eigen huisarts medisch verantwoordelijk. Uw huisarts kan op bezoek komen bij Zorgpension. Woont u in een andere gemeente dan één van onze Zorgpension locaties? Dan is het voor uw eigen huisarts niet altijd mogelijk om langs te komen. In dat geval organiseren wij een tijdelijke, vervangende huisarts. Uiteraard houden wij uw eigen huisarts op de hoogte van uw situatie.

gezellige foto
Gezellige foto

Verblijfscriteria

Om u goede zorg te kunnen bieden hanteren wij bij opname een aantal verblijfscriteria. U bent van harte welkom als u:

  • een duidelijk omschreven zorgvraag heeft die gericht is op herstelzorg of respijtzorg. Bijvoorbeeld als u wilt herstellen na een operatie, ziekenhuisopname of ziekte, uw mantelzorger wilt ontlasten of tot rust wilt komen;
  • op zoek bent naar kortdurend verblijf. Het doel van uw verblijf is herwinnen van zelfstandigheid en terugkeer naar uw eigen huis. Wij verwachten uw eigen inzet en medewerking aan uw herstel;
  • eigen regie kunt voeren. Oftewel kunt u door één persoon verzorgd worden. Als u geen eigen regie kunt voeren is dat van tijdelijke aard in verband met uw zorgvraag. Er mag geen sprake zijn van ernstige psychosociale problematiek of een vergevorderde vorm van dementie.
  • heeft u klachten over uw verblijf dan kunt u contact met ons opnemen of de folder raadplegen.

Verzekerd?

Op de pagina Verzekerd? vindt u informatie over uw vergoeding via uw zorgverzekering.

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Bekijk de beoordelingen van anderen op de website van Zorgkaart Nederland.

7.6

Wilt u zich aanmelden voor verblijf in een van onze locaties? U kunt zich op een drietal manieren aanmelden:

Naam cliënt:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer contactpersoon:

E-mailadres:

Reden aanvraag:

Locatie:

Opmerkingen: